Co to de minimis?

Przez: company0 Komentarz

Na czym polega pomoc de minimis i jak z niej skorzystać?

De minimis jest jednym z wariantów wsparcia publicznego, które przyznawane jest na podstawie programu pomocowego lub pomocy indywidualnej dla właścicieli firm. Jej wachlarz jest dość szeroki – daje możliwość wykorzystania dotacji ze środków unijnych a  także pomocy krajowej. Przybiera formę dofinansowania do szkoleń (np. dla lekarzy, prawników) oraz inwestycji. Ponadto daje możliwość umarzania podatków, odsetek ZUS a także jednokrotnej amortyzacji środków trwałych. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na wsparcie od państwa w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości a także przyznając środki na tzw. cele środowiskowe.

Do kogo skierowana jest pomoc de minimis?

O pomoc de minimis mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których firmy znajdują się w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Właściciele firm stawiający na szkolenia, inwestycje oraz rozwój są grupą docelową de minimis. Pomoc ta nie dotyczy jednak branży produkcji i przetwarzania produktów rolnych, sektora węglowego, rybołówstwa itd. Dofinansowanie mogą tymczasem otrzymać producenci rolni. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona bez uprzedniego zatwierdzenia przez KE. Jedynie dofinansowanie przyznane w ciągu 3 lat, o wartości maksymalnej 200 tysięcy euro (w branży transportowej – 100 tysięcy euro), nie wymaga zgłoszenia. Odnosi się to także do firm kurierskich. Przy tym za datę udzielenia pomocy przyjmuje się moment, w którym firma otrzymuje prawo do przyjęcia pomocy. Wartość przeliczana jest na podstawie obowiązującego kursu euro. Dla rolników pomoc ta nie może być wyższa niż 15 tysięcy euro w ciągu 3 lat podatkowych.

Jak uzyskać pomoc publiczną?

Przede wszystkim należy stosować się do wyżej wymienionych limitów. Właściciel firmy, który ponownie składa wniosek o pomoc, powinien udokumentować uzyskane poprzednio świadczenie oraz jego wysokość. Należy uzasadnić, że przyznanie świadczenia przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa oraz umożliwi stworzenie kolejnych miejsc pracy. W praktyce pomoc de minimis może przybierać wielorakie formy. Limity ustanowione są przez przepisy unijne bez względu na źródło pochodzenia środków finansowych.  

Oceń Nas!

Podobne wpisy

Leave A Comment