TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5.0

Przez: Patryk Dusiński

 17 września 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tarcza antykryzysowa 5.0 ma pomóc głównie przedsiębiorcom z branży turystycznej. Przygotowane zostały dla nich nowe formy pomocy w ramach już piątej wersji tarczy antykryzysowej. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o świadczenie postojowe oraz dodatkowe świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe skierowane jest do przedsiębiorców, którzy do tej pory z niego nie korzystali. Właściciele firm, którym już 3-krotnie świadczenie zostało wypłacone, w ramach tarczy 5.0 – nie mogą ubiegać się o kolejne.

Ta forma pomocy skierowana jest do przedsiębiorców, oznaczonych na dzień złożenia wniosku, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności gospodarczej – kodami 79.90.A oraz 79.11.A. Chodzi w szczególności o agentów i przewodników turystycznych.

Ustawa antykryzysowa wyznacza jednak warunki konieczne do spełnienia, by ubiegać się o świadczenie postojowe. Są one inne w przypadku agentów turystycznych (kod 79.11.A PKD) oraz przewodników turystycznych (kod 79.90.A PKD). W przypadku tych pierwszych prawo do ubiegania się o świadczenie postojowe dotyczy przedsiębiorców, którzy:  *rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
*zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,

Oceń Nas!

Podobne wpisy