Pożyczki płynnościowe ze środków unijnych już dostępne

Przez: Patryk Dusiński

Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w  wysokości  do 15 mln złotych.  Przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe, bez odsetek więc pożyczki są bezkosztowe . Wnioski można składać elektronicznie w instytucjach współpracujących z BGK.

Pożyczka płynnościowa finansowana z funduszy europejskich  kierowana jest do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu COVID-19. Rozwiązanie wypracowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Źródłem finansowania jest program Inteligentny Rozwój (POIR).

“Pożyczki płynnościowe z POIR to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który uzupełnia i wzmacnia rządowe działania w walce z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę. W puli mamy 400 mln zł, ale przy dużym zainteresowaniu, nie wykluczamy zwiększenia limitu. Pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach, pozwolą przedsiębiorcom na pokrycie bieżących potrzeb finansowych czy ochronę miejsc pracy. Nie mają one charakteru branżowego, są skierowane do ogółu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Co więcej, będzie je można łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi BGK i Polskiego Funduszu Rozwoju”
– mówi Minister Funduszy i poliyki regionalej Małgorzata Jarosińka -Jedynak

Doraźna pomoc na korzystnych warunkach

Pożyczka płynnościowa jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. Przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Dotacja jest udzielana wraz z podpisaniem umowy  – bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.
Pieniądze można przeznaczyć na bieżące wydatki firmy tj.  zapłatę pensji pracowników czy należności u kontrahentów.

Pozostałe korzyści:

*Półroczna karencja w spłacie – możliwość rozpoczęcia spłat po 6 miesiącach.

*Wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.

*Wysokość maksymalna pożyczki wynosi 15 mln zł i ustalana jest indywidualnie jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, za który dostępne są dane (w przypadku firm działających krócej, pod uwagę brana jest prognozowana wysokość płac), albo 25 proc. wartości całkowitego obrotu w 2019 r. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy.

*Brak wymogu wkładu własnego.

*Okres spłaty do 6 lat.

Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki firma ma 30 dni, zaś na przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków już znacznie więcej, bo aż 6 miesięcy.

Podobne wpisy