20 mld z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego dla przedsiębiorców

Przez: company0 Komentarz

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), do najnowszej wspólnej tarczy państw członkowskich Unii Europejskiej i Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przeciwko COVID-19, przystąpiła również Polska. Szacuje się, że na przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom COVID-19, do przedsiębiorców trafi co najmniej 20 mld zł w ciągu kolejnych 3 lat.

Wicepremier Jarosław Gowin w komunikacie MRPiT:  ”Do polskich firm trafiło już prawie 150 mld zł z tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej. Dostrzegamy jednak, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu potrzebują pomocy, dlatego oferujemy im kolejne instrumenty wsparcia. Szacujemy, że z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego do polskich firm trafi co najmniej 20 mld zł”.

Jak zaznaczył wicepremier, nowy fundusz nie zawiera tzw. kopert narodowych, z czego wynika, że z funduszu skorzysta kraj, którego instytucje najszybciej złożą aplikację i otrzymają akceptację Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dlatego apeluję do przedstawicieli krajowych instytucji finansowych o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz przygotowania i uruchomienia preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców” – dodaje J.Gowin

Nadrzędnym celem funduszu jest zagwarantowanie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom dzięki zwiększeniu i ułatwieniu im dostępu do finansowania. Jak planuje Europejski Bank Inwestycyjny, mnożnik finansowy w nowym funduszu ma wynieść co najmniej 5.

To oznacza, że do Polski trafi pięciokrotnie wyższa wartość akcji finansowej (np. kredytowej czy leasingowej) od wartości kapitału ‘zainwestowanego’ w EFG. Przekładając to na krajowy grunt, oczekujemy co najmniej 20 mld zł preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców w ciągu najbliższych 3 lat” – przedstawiono w komunikacie.

Pomoc finansowa z EFG przyznawana będzie bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, w tym: banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe, spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capita), spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe itp.

Będą one posługiwać się takimi instrumentami jak pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, udziały w ryzyku, zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancje.

Oceń Nas!

Podobne wpisy

Leave A Comment