Tajemnica Bankowa

Przez: company0 Komentarz

W czasie negocjacji, zawierania lub realizacji umowy, zarówno bank, jego pracownicy i współpracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie uzyskane informacje. Czym jest tajemnica bankowa? Tajemnice bankową reguluje artykuł...

Czytaj więcej

Powrót do normalności?

Przez: company0 Komentarz

Kredyt dla firm transportowych i kredyt dla firm kurierskich Rządy europejskie z uwagi na coraz większą liczbę zaszczepionych osób łagodzą restrykcje dotyczące podróżowania na ich terytoriach co ma ogromne...

Czytaj więcej