W listopadzie i grudniu 2020 złagodzona polityka kredytowa!

Przez: company0 Komentarz

Jak wynika z badań NBP w kwartalnym opracowaniu „Sytuacja na rynku kredytowym” w ostatnim kwartale 2020 roku banki spodziewają się złagodzenia polityki kredytowej a także wzrost popytu kredytów dla firm i gospodarstw domowych.

„Na IV kwartał banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.”

Prognozy banków na IV kwartał 2020 roku z ankiety NBP „Sytuacja na rynku kredytowym” przedstawiają się następująco:

Kredyty dla przedsiębiorców

Oczekiwania na koniec roku 2020 r.: złagodzona polityka kredytowa (przede wszystkim krótkoterminowych kredytów dla sektora MSP) oraz wzrost zapotrzebowania kredytów dla firm.

„Na IV kwartał 2020 r. banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej we wszystkich segmentach kredytów dla przedsiębiorstw, przy czym silniejsze w odniesieniu do sektora MSP (45% i 12%). W segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw pojedyncze banki planują niewielkie złagodzenie polityki (9%). Banki oczekują że wraz z zakończeniem się publicznych programów pomocowych zwiększy się popyt na kredyt ze strony dużych (36% i 45%) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (39% i 12%)” – wykazano w raporcie.

Kredyty mieszkaniowe

Oczekiwania na ostatni kwartał 2020 r.: dalsze łagodzenie kryteriów przyznawania kredytów + wzrost popytu.

„W IV kwartale 2020 r. banki spodziewają się dalszego, choć nieznacznego łagodzenia polityki kredytowej (17%) i kontynuacji wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe (42%).”

Kredyty konsumpcyjne

Oczekiwania na IV kwartał 2020 r.: zmiana kierunku i złagodzenie obecnej polityki kredytowej. Kontynuacja wzrostu popytu.

„Na IV kwartał 2020 r. banki przewidują zmianę kierunku polityki kredytowej i nieznaczne jej złagodzenie (29%) oraz dalszy wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne (46%)”-stwierdzono.

Ankieta NBP była przeprowadzana początkiem października 2020 roku. W badaniu brały udział 24 banki, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego stanowi około 89%.

Podobne wpisy

Leave A Comment