Trudniej o kredyty dla mikroprzedsiębiorców z Banków

Przez: company0 Komentarz

W październiku zeszłego roku Banki przyznały mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów. Jak podaje BIK – w ubiegłym roku przyznano więcej kredytów w ujęciu liczbowym jak również wartościowym.

“W październiku 2020 r., w porównaniu do października 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-34,7 proc.), jak i wartościowym (-21,9 proc.) – brzmi komunikat.

Jak wygląda sytuacja rynku kredytowego dla mikroprzedsiębiorców?

Z informacji BIK wynika, że na 10,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br., 5,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47 proc.) i 2,9 tys. handlowe (27 proc.). Łącznie więc 73 proc. udzielonych w październiku kredytów przypada na te dwa sektory. Z łącznej kwoty 1,560 mld zł, banki udzieliły 672 mln zł (43,1 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 427 mln zł (27,4 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 70,5 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów w październiku 2020 r.

Jak podał BIK, w okresie styczeń–październik 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-34,1 proc.). W przypadku produkcji spadek wyniósł (-33,3 proc.), a handlu (-32,1 proc.).

“W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-30,6 proc.) oraz usług (-30,4 proc.)” – brzmi komunikat BIK.

W październiku w stosunku do września (m/m) wzrost w ujęciu liczbowym (+1,9 proc.), odnotowano jedynie w handlu. W ujęciu wartościowym wzrosty dotyczyły kredytów udzielanych firmom z dwóch sektorów: handlu (+8,0 proc.) oraz usług (+5,1 proc.).Podobne wpisy

Leave A Comment