Tajemnica Bankowa

Przez: company0 Komentarz

W czasie negocjacji, zawierania lub realizacji umowy, zarówno bank, jego pracownicy i współpracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie uzyskane informacje. Czym jest tajemnica bankowa? Tajemnice bankową reguluje artykuł...

Czytaj więcej

Kredyt dla mechaników i kredyt dla warsztatów samochodowych

Przez: company0 Komentarz

Kredyt dla mechaników i kredyt dla warsztatów samochodowych Z wyników badań zaobserwowano, że dotychczasowe ograniczenia w transporcie pasażerskim, spowodowały wzrost wyboru samochodu jako środka lokomocji. Co za tym idzie...

Czytaj więcej