Łatwiej dostać kredyt! Kryteria złagodzone przez banki.

Przez: company0 Komentarz

W trzecim kwartale roku 2020 zostały złagodzone przez banki kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Zaostrzone natomiast były warunki kredytów konsumpcyjnych i dla dużych firm. Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, obecnie planowane jest ogólne złagodzenie dla wszystkich grup kredytów. Wcześniejsze kryteria były na tyle ostre, że popyt na kredyty rażąco spadł. W tej chwili banki wycofują poprzednie decyzje. Stwierdzono, iż pomimo kryzysu, kredyty spłacane są tylko w niewielkim stopniu gorzej a ryzyko aż tak drastycznie nie wzrosło.

● Już wkrótce zostaną wycofane uprzednie restrykcje na nowe kredyty!

● Zbyt zaostrzone warunki przyznawania kredytów spowodowały spadek popytu, co zagraża bankom.

● Czwarty kwartał roku 2020 z łagodnymi kryteriami dla kredytobiorców.

Gdy przychodzi kryzys, banki starają się zmniejszyć ryzyko niespłacania kredytów przez klientów. Gdyby to nastąpiło, byłoby to realne zagrożenie dla istnienia banków. Jest jednak też druga strona medalu tej polityki, mianowicie mniej przyznawanych kredytów to też mniejsze zyski, a często i straty. W takiej sytuacji banki zmuszone są do cięcia kosztów np. zatrudnienia, co niestety ostatnio następuje.

Tę trudną sytuację próbowano rozwiązać w drugim kwartale roku 2020 zaostrzeniem kryteriów przyznawania kredytów. Między innymi wymagano większego wkładu własnego, wyższych marż kredytowych i zabezpieczenia kredytu. W rezultacie przyznanych kredytów było o wiele mniej.

Trzeci kwartał przyniósł ze sobą decyzję o łagodzeniu warunków. Zaostrzone pozostały zasady w ryzykownych grupach kredytów (konsumpcyjnych oraz dla dużych firm). W przypadku kredytów mieszkaniowych, dzięki regularnym spłatom rat przez kredytobiorców, klienci otrzymywali kredyt na łagodniejszych warunkach. Za mniejszymi restrykcjami w przyznawaniu kredytów mieszkaniowych, idzie jednak wyższa marża kredytowa z jednoczesnym obniżeniem wysokości wymaganego wkładu własnego. Czwarty kwartał roku winien przynieść wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe spowodowany między innymi zmianą sytuacji na rynku mieszkaniowym.

Restrykcje dla firm obniżone

Złagodzono również kryteria kredytów dla małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Jak wynika z raportu NBP: „Na kształtowanie się polityki kredytowej banków wpływ wywierał wzrost optymizmu po ograniczeniu obostrzeń związanych z pandemią, ale przeważała dalsza niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej. Czynniki te decydowały również o wielkości popytu na kredyt, przy czym popyt gospodarstw domowych zaczął się lekko odbudowywać, a popyt przedsiębiorstw nadal spadał”.

Dzięki ocenie sytuacji gospodarczej przez banki za względnie bezpieczną, w czwartym kwartale możemy spodziewać się o wiele łagodniejszych kryteriów przyznawania kredytów dla wszystkich ich grup – również kredytów konsumpcyjnych dla ludności.

Firmom korzystającym z pomocy publicznej udało się osiągnąć na tyle bezpieczną sytuację, że banki uznały tarcze finansowe za konkurencję dla swoich działań. W raporcie NBP możemy przeczytać – „W odczuciu banków pomoc publiczna istotnie ograniczyła popyt na kredyt ze strony przedsiębiorstw”.

Wzrost popytu na kredyty

„Na kształtowanie się polityki kredytowej banków wpływ wywierał wzrost optymizmu po ograniczeniu obostrzeń związanych z pandemią, ale przeważała dalsza niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej. Czynniki te decydowały również o wielkości popytu na kredyt, przy czym popyt gospodarstw domowych zaczął się lekko odbudowywać, a popyt przedsiębiorstw nadal spadał” – stwierdzono w raporcie NBP.

Najbardziej widoczny spadek odnotowano w kredytach długoterminowych dla dużych firm, co wskazuje na hamowanie inwestycji. Popyt na kredyty mieszkaniowe powoli rósł. W ostatnim kwartale banki spodziewają się nagłego wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne oraz długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw.

Czwarty kwartał roku 2020 przyniesie o wiele większy popyt we wszystkich grupach kredytów, przy czym w najszybszym tempie odbudowywać się będzie kredyt konsumpcyjny i długoterminowy dla dużych przedsiębiorstw.

 Już wkrótce zostaną wycofane uprzednie restrykcje na nowe kredyty!

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia Company Finance w wyborze najlepszego kredytu z najniższym oprocentowaniem dla firm.

Podobne wpisy

Leave A Comment