Kredyt hipoteczny – Zdolność kredytowa

Przez: company0 Komentarz

Bez zdolności kredytowej nie jesteśmy w stanie uzyskać kredyt hipoteczny. Jakie warunki należy spełnić i jak ją obliczyć aby Bank udzielił nam kredytu na zakup lub budowę nieruchomości?

Kredyt na dom lub mieszkanie

Kredyty hipoteczne udzielane są zazwyczaj w wysokich kwotach, a spłata rozłożona jest na wiele lat. W związku z tym Banki udzielają kredytów odpowiedzialnie i stawiają przed Kredytobiorcami niemałe warunki. Bez spełnienia odpowiednich warunków nie będziemy mogli pozyskać kredytu. Bank musi mieć gwarancję, że kredytobiorca będzie w stanie spłacać raty miesięczne za zaciągnięty kredyt hipoteczny.

Jak uzyskać zdolność kredytową?

Bank przeprowadza analizę w oparciu o część jakościową i ilościową.
Sprawdzenie sytuacji finansowej przyszłego kredytobiorcy nazywamy analizą ilościową. Bank sprawdza wówczas formę zatrudnienia, wysokość dochodów czy historię kredytową. Dzięki pozyskanym informacją Bank ma możliwość rzetelnej oceny czy potencjalnego kredytobiorcę będzie stać na spłatę rat.
Na podstawie tych informacji Bank również przeprowadza analizę jakościową klienta – sprawdza potencjalną zdolność oraz to czy dotychczas kredytobiorca terminowo spłacał raty swoich zobowiązań. W tym celu Banki pobierają raporty z Biura Informacji Kredytowej. Przy ustalaniu zdolności Bank bierze również pod uwagę takie czynniki jak wiek, stan cywilny, liczbę osób na utrzymaniu.

Wkład własny

Wysokość wkładu własnego jest istotnym czynnikiem w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość wkładu własnego wynosi 20% całkowitej wartości nieruchomości. Niektóre banki obecnie udzielają kredytu hipotecznego osobom, które dysponują mniejszym wkładem własnym kosztem podwyższonej marży, lecz w większości przypadków w obawie przed złą jakością portfela kredytowego ten wymóg jest obligatoryjny. Wymóg wkładu własnego pojawił się w polskich bankach w 2014 roku. Wcześniej kredyty hipoteczne były udzielane na 100 proc. wartości nieruchomości.

Podobne wpisy

Leave A Comment